TERMINI LIJEČNIČKIH PREGLEDA!!!

TERMINI LIJEČNIČKIH PREGLEDA!!!

DATUM i LOKACIJA  16.08.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
1            7,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA CERJAN
2  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  EMA JULIJANA UHERNIK
3            7,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
4            8,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  TAMARA PILIJA
5  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANA KALAJ
6            8,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LEA KOLČIĆ
7            8,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  ENA ČORAK
8  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  MAJA BIČANIĆ
9            8,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
10            9,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
11  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
12            9,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MAGDALENA GIZDIĆ
13            9,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARGARETA GIZDIĆ
14  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  KIKA GLUHAK
15            9,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
16          10,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  PAOLA GRAHOVAC
17  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
18          10,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANA DROPUČIĆ
19          10,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LAURA RAJKOVIĆ
20  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
11,00-11,30 PAUZA
21          11,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  SANDRA ŽIGIĆ
22  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  MILA VODANOVIĆ
23          11,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
24          12,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LEA DROPUČIĆ
25  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
26          12,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
27          12,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
28  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
29          12,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
30          13,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
31  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
32          13,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
33          13,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  NADA BARUNOVIĆ
34  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
35          13,45    ŽNK AGRAM rok 9.08. DORA HRGOVIĆ 
DATUM i LOKACIJA  16.08.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Dalbello Tir
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
36            7,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
37  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
38            7,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
39            8,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA REHAK
40  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
41            8,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  TEA ŠABAN
42            8,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANA JAKOBAŠIĆ
43  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
44            8,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
45            9,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA KLOBUČAREVIĆ
46  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
47            9,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
48            9,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
49  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
50            9,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
51          10,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
52  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
53          10,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
54          10,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  RENATA PAZARAC
55  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  SARA GRDIĆ
11,00-11,30 PAUZA
DATUM i LOKACIJA  17.08.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
56          13,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  BUGA SLAVICA
57          13,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARIJA HARAMINA
58  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
59          13,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
60          14,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LUANA VANJAK
61  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
62          14,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
63          14,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
64  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
65          14,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
66          15,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
67  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
68          15,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MIA ALVIR
69          15,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  DORA BEZIK
70  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  TEA VRAČEVIĆ
71          15,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANA DUJMOVIĆ
72          16,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA DUVNJAK
73  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  MIA PETRAVIĆ
16,30-17,00 PAUZA
74          17,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  SARA ĆORIĆ
75  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  STELA VESELI
76          17,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARTA ŠEMPER
77          17,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.     SARA BUČIĆ
78  " ŽNK AGRAM rok 9.08.   MELANI MIHIĆ
79          17,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LUCIJA KOZINA
80          18,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LEONA JEMIĆ
81  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARA KOIĆ
82          18,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  LARA ABRASHI
83          18,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  KLARA PETKOVIĆ
84  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
85          18,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  SARA DESPETOVIĆ
86          19,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  EMA ŠPORČIĆ
DATUM i LOKACIJA  17.08.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Dalbello Tir
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
87          13,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
88  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
89          13,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
90          14,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
91  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
92          14,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
93          14,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
94  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
95          14,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
96          15,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
97  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
98          15,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
99          15,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  PETRA GLAVAČ
100  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  PAOLA JELIĆ
101          15,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
102          16,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANJA JURIČIĆ
103  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
16,30-17,00 PAUZA
104          17,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARIJA LEKO
105  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  KARLA RESANOVIĆ
106          17,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
107          17,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
108  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
109          17,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
110          18,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
111  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
112          18,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  PETRA ŠOLA
113          18,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  MONIKA BEKIĆ
114  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  
115          18,45    ŽNK AGRAM rok 9.08.  FRANKA FIŠKUŠ
116          19,00    ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANJA DOMINIĆ
117  " ŽNK AGRAM rok 9.08.  KARLA BLAŽEVIĆ
118          19,15    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
119          19,30    ŽNK AGRAM rok 9.08.  
120  " ŽNK AGRAM rok 9.08.