DANI ZA LIJEČNIČKE PREGLEDE!!!

DANI ZA LIJEČNIČKE PREGLEDE!!!

DATUM i LOKACIJA 17.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
1 13.30 ŽNK AGRAM rok 10.08. JELENA MATANIĆ 
2 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  NIKA RELKOVIĆ
3 13.45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  MAJA LENA BIČANIĆ
4 14.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  ENA ČORAK
5 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  LEA DROPUČIĆ
6 14.15 ŽNK AGRAM rok 10.08.  LARA LUCIĆ
7 14.30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  LEA KOLČIĆ
8 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  ANA DROPUČIĆ
9 14.45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  DORA HRGOVIĆ
10 15.00 ŽNK AGRAM rok 10.08. LANA KLOBUČAREVIĆ 
11 " ŽNK AGRAM rok 10.08. AJDA MAČEK 
12 15.15 ŽNK AGRAM rok 10.08. LUANA VANJAK 
13 15.30 ŽNK AGRAM rok 10.08. PETRA RAJAČIĆ 
14 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
15 15.45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
16 16.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  NIKA DELIŠIMUNOVIĆ
17 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
DATUM i LOKACIJA 18.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
18 7,30 ŽNK AGRAM rok 10.08. EVA MATAK 
19 " ŽNK AGRAM rok 10.08. ANJA JURIČIĆ 
20 7,45 ŽNK AGRAM rok 10.08. TEA ŠABAN 
21 8.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  ANA JAKOBAŠIĆ
22 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  LEONA JEMIĆ
23 8,15 ŽNK AGRAM rok 10.08.  BUGA SLAVICA
24 8,30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  NADA BARUNOVIĆ
25 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  EMA ŠPORČIĆ
26 8,45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  TENA ANTIĆ
27 9.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  ANA KALAJ
28 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  LANA NOVAK
29 9,15 ŽNK AGRAM rok 10.08.  MIA KALAŠIĆ
30 9,30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  PAOLA GRAHOVAC
31 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  LUCIJA NOVAKOVIĆ
32 9,45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  REA RUSAN
33 10.00 ŽNK AGRAM rok 10.08. EMA BRKIĆ 
34 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
35 10,15 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
36 10,30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  LAURA RAJKOVIĆ
37 " ŽNK AGRAM rok 10.08. GABRIJELA RAČIĆ 
11,00-11,30 PAUZA
38 11,45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  LANA MEKANJ
39 12.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  SOFIA HLEB
40 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
41 12,15 ŽNK AGRAM rok 10.08.  VITA ŠTEKO
42 12,30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
43 12,30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
44 12,45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
45 13.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  EVA PERKOVIĆ
46 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
47 13.15 ŽNK AGRAM rok 10.08. MARIJA HARAMINA 
48 13.30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
49 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
50 13.45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
51 14.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  PETRA ŠOLA
DATUM i LOKACIJA 21.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
52 13.30 ŽNK AGRAM rok 10.08. JASNA DUVNJAK 
53 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
54 13.45 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
55 14.00 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
56 " ŽNK AGRAM rok 10.08.  
57 14.15 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
58 14.30 ŽNK AGRAM rok 10.08.  
DATUM i LOKACIJA 22.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
11,00-11,30 PAUZA
59 11,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  MILA VIDOVIĆ
60 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
61 11,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
62 12.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
63 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
64 12,15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
65 12,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
66 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
67 12,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
68 13.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
69 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
70 13.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
71 13.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
72 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
73 13.45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
74 14.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  MARTA ŠEMPER
75 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
DATUM i LOKACIJA 23.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
16,30-17,00 PAUZA
76 17.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  MELANI MIHIĆ
77 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  KARLA RESANOVIĆ
78 17.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  JULIJA ŽNIDARIČ
79 17.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  MIA PETRAVIĆ
80 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  MARIJA LEKO
81 17.45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  KATARINA PAPA
82 18.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  SARA BUČIĆ
83 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  LUCIJA KOZINA
84 18.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  LEONI PUŠKARIĆ
85 18.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  RENATA PAZARAC
86 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  MONIKA BEKIĆ
87 18.45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  BELA BRZINA
88 19.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  MARA KOIĆ
89 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  LAURA ZAJC
90 19.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  MARTA PETRIČIĆ
DATUM i LOKACIJA 24.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
91 13.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
92 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
93 13.45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
94 14.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
95 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
96 14.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
97 14.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
98 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
99 14.45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
100 15.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
101 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
102 15.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
103 15.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  TEA VRAČEVIĆ
104 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  SANJA SABO
DATUM i LOKACIJA 25.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
105 7,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
106 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
107 7,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
108 8.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
109 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
110 8,15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  TAMARA PILIJA
111 8,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
112 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
113 8,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
114 9.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
115 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
116 9,15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
117 9,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
118 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
119 9,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
120 10.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
121 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
122 10,15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
123 10,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
124 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
11,00-11,30 PAUZA
125 11,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
126 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
127 11,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
128 12.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
129 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
130 12,15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
131 12,30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
132 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
133 12,45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
134 13.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
135 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
136 13.15 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
137 13.30 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
138 " ŽNK AGRAM rok 16.08.  
139 13.45 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
140 14.00 ŽNK AGRAM rok 16.08.  
DATUM i LOKACIJA 28.08.2023. - BOROVJE  
TIM   dr. Dalbello Tir  
Rbroj Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
16,30-17,00 PAUZA
141 17.00 ŽNK AGRAM rok 22.08.  LUCIJA RAŠIĆ
142 " ŽNK AGRAM rok 22.08.  
143 17.15 ŽNK AGRAM rok 22.08.  
144 17.30 ŽNK AGRAM rok 22.08.  KLARA BAKOVIĆ
145 " ŽNK AGRAM rok 22.08.  
146 17.45 ŽNK AGRAM rok 22.08.  
147 18.00 ŽNK AGRAM rok 22.08.  
148 " ŽNK AGRAM rok 22.08.  
149 18.15 ŽNK AGRAM rok 22.08.  LARA VRANKOVIĆ
150 18.30 ŽNK AGRAM rok 22.08.  ANJA GRŠETIĆ
 

14.00


ŽNK AGRAM rok 10.08.